دسته‌بندی محصولات
دانشنامه تراواب

تجهیزات تصفیه آب صنعتی

تراواب تامین کننده انواع تجهیزات تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی شامل فرایندهایی مانند اسمز معکوس میشود که با استفاده از تجهیزات و فناوری‌های مختلف، آب به منظور استفاده در صنایع مختلف، شامل صنایع غذایی، دارویی، نفت، گاز، خودروسازی و… تصفیه می‌شود.